دانلود رایگان صدای طبیعت

دانلود رایگان انواع صداهای طبیعت و محیط شامل صدای آب دریا،صدای جنگل بدون موسیقی،صدای پرندگان و مرغان دریایی مخصوص ریلکسیشن و خواب با کیفیت بالا و فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/18   |
بازدید
22 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مرداب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آب مرداب-دانلود صدای زیر آبدانلود صدای مرداببرای دانلود صداهای مرداب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/19   |
بازدید
370 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای طبیعت در شب سه بعدی-صدای آرامش شب-دانلود صدای شب در شهر-صدای طبیعت در شب برای خوابدانلود افکت صدای شببرای دانلود صداهای شب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/05   |
بازدید
270 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای غروب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آرامش غروب-دانلود صدای غروب طبیعتدانلود صدای غروببرای دانلود صداهای غروب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/11   |
بازدید
536 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باد سریع را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای باد و طوفان-صدای بادافکت صدای باد سریعبرای دانلود صداهای باد سریع با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/11   |
بازدید
284 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زمستان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای برف زیر پا-صدای برف آرام-صدای باد و کولاک-صدای راه رفتن روی برفافکت صدای زمستانبرای دانلود صداهای زمستان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/10   |
بازدید
323 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نم نم بارون را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای نم نم بارون بی کلام-صدای باران روی شیشه-صدای بارون بی کلامافکت صدای نم نم بارونبرای دانلود صداهای نم نم بارون با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/09   |
بازدید
443 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پس زمینه طبیعت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای طبیعت بهاری-صدای طبیعت برای ریلکسیشن-دانلود صدای طبیعت جنگل پرندگان-دانلود صدای طبیعت برای خوابدانلود صدای پس زمینه طبیعتبرای دانلود صداهای پس زمینه طبیعت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/08   |
بازدید
450 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جنگل و رودخانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای آب رودخانه آرام-دانلود صدای آب و طبیعت-دانلود صدای رودخانه-صدای رودخانه آرامدانلود صدای جنگل و رودخانهبرای دانلود صداهای جنگل و رودخانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/04   |
بازدید
419 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای موج و صخره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای موج دریا بی کلام-دانلود صدای موج دریا سه بعدی-دانلود صدای دریا و مرغان دریایی-صدای دریا برای خوابدانلود صدای موج و صخرهبرای دانلود صداهای موج و صخره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/02   |
بازدید
449 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باغ و بوستان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود آواز پرندگان خوش صدا-صدای طبیعت بهاری-صدای طبیعت برای ریلکسیشن-آرامش ذهن همراه با صدای طبیعت و موسیقی بی کلام-دانلود صدای برکه آب-دانلود صدای باغ و پرندگان-دانلود صدای آب رودخانه آرامدانلود صدای باغ و بوستانبرای دانلود صداهای باغ و بوستان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/30   |
بازدید
546 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شالیزار را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای طبیعت شالیزار-صدای شالیزار شمالی-دانلود آهنگ شالیزار-دانلود آهنگ شالیزار سبز و بیداردانلود صدای شالیزار برای دانلود صداهای شالیزار با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/27   |
بازدید
515 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ساحل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای دریا برای مدیتیشن-دانلود صدای دریا و پیانو-صدای دریا برای خواب-موسیقی و صدای دریا-صدای دریا با پیانو-دانلود صدای دریا و مرغان دریایی-دانلود صدای موج دریا بی کلام-صدای ساحل دریادانلود صدای ساحلبرای دانلود صداهای ساحل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/21   |
بازدید
476 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دشت و صحرا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای باد ترسناک-دانلود صدای نسیم-افکت صدای باد سریع-دانلود صدای باد در گندم زار-دانلود رایگان صدای باددانلود صدای دشت و صحرابرای دانلود صداهای دشت و صحرا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/17   |
بازدید
471 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای چمنزار را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای نسیم-دانلود آواز پرندگان خوش صدا-دانلود صدای باد در طبیعت-دانلود صدای روستا-صدای طبیعت-صدای چمنزار و حیواناتدانلود صدای چمنزاربرای دانلود صداهای چمنزار با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/13   |
بازدید
590 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای صدف دریایی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای صدف دریایی-صدای صدف-دانلود صدای صدف mp3-صدای صدف دریایی mp3دانلود صدای صدف دریاییبرای دانلود صداهای صدف دریایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 112,355
  • 752,782
  • 3,352,789